Apie save

Gimiau Šiauliuose praeitame šimtmetyje. Vidurinėje mokykloje buvau tiksliųjų mokslų šalininkas, po to universitete baigiau fizikos mokslus. Dar studijuodamas susidomėjau ezoterika, kai prisirinko daug faktų, kurių nepaaiškina tradicinis mokslas.

Nuo 90-ųjų pradžios pradėjau formų, simbolių, žodžiu - įvairių "gyvos" ir "negyvos" gamtos objektų poveikio aplinkai tyrimus. Visų tų ieškojimų rezultatas - (energo-informaciniai) harmonizatoriai, veikiantys kaip homeopatiniai vaistai ir galintys atskirais atvejais suteikti pagalbą žmogui ar aplinkai.

Prieš keletą metų pradėjau naudoti įvairias energijas žmogaus kūno ir jo struktūrų harmonizavimui. Literatūroje šios energijos dar vadinamos spinduliais ar liepsnomis. Dabar šių energijų pagalba galiu padėti žmogui harmonizuotis, ypač kai dėl blogos savijautos, ligos ar žinių trūkumo žmogus to negali atlikti pats. Po to, jei reikia, suteikiu žinių, kaip tapti nepriklausomu nei nuo harmonizatorių, nei nuo kitų žmonių energetinės pagalbos [Plačiau apie harmonizavimo seansus čia, apie papildomas harmonizavimo priemones čia].

Mane dažnai pavadina bioenergetiku, bet tai mano atžvilgiu iš principo neteisinga. Jei įsigilint į šio pavadinimo prasmę – bio + energetika – išeina, kad aš dirbu naudodamas tik savo asmeninius biologinius-energetinius resursus. Kaip tik to, su retomis išimtimis, aš ir stengiuosi nedaryti. Žmogus turi gauti tyrą Visatos energiją, o ne kieno tai “perdirbtą”.

Iki šiol jūs galbūt žinojote keletą kitų panašių pavadinimų: parapsichologas, ekstrasensas, kosmoenergetas, reiki meistras ar rusų k. “celitel”. Nei vienas iš jų pilnai neatspindi mano veiklos.

Aš naudoju žmogaus organizmo atstatymo metodus ir kurie tradiciškai priskiriami “grynai” fizioterapijai, tai, pavyzdžiui, poveikis šalčiu ar karščiu, masažas, ir kitas žinomas priemones kaip fitoterapija, tradicinė ir netradicinė homeopatija. O iš “kitos pusės” naudoju įvairias informacines-energetines priemones - harmonizatorius, natūralias “energetiškai stiprias” vietas ar Visatos energijas.

Mano principas – įvairiapusis poveikis – efekyvesnis poveikis.

Pati Visata pasiūlė naują pavadinimą - kaip įvardinti žmogų, kuris naudoja visa kas buvo išvardinta – universas. Šio žodžio kilmė yra nuo lotyniškojo “universum” – Visata - kurio prasmė pažodžiui “visa kas mus supa tampa vienu”. Žodis “universalus” irgi tos pačios kilmės.

Taigi šis pavadinimas – universas – tai ir nuoroda į taikomų metodų universalumą bei įvairovę, ir į Visatos energijų naudojimą dirbant, ir kad visa tai kaip ir Visatą galima pavadinti vienu žodžiu.

Visas šias sukauptas žinias ir praktiką sudėjau į keletą paskaitų ir seminarų, kuriuos rasite skyriuje "Paskaitos ir seminarai".

Dėstomas žinias pritaikau praktikoje - atlieku patalpų ir teritorijų tyrimus, jų informacinių struktūrų išvalymą bei harmonizavimą. Apie tai plačiau skyriuje "Patalpų ir teritorijų harmonizavimas".

Edmundas Kirda

Susitarti dėl individualios konsultacijos ir harmonizatorių, harmonizavimo seanso ir kursų ar paskaitų - skambinti:
nuo 10.00 iki 19.00, mob. tel. 8 615 32424

El. p.: edmundas5555@gmail.com