Vandens struktūrizavimas

Vanduo - viena keisčiausių medžiagų žemėje. Kaip tik dėl jo tokių savybių galima mums pažįstama gyvybės formų įvairovė. Žmogus irgi sudarytas iš ¾ vandens.

Vandens molekulė - junginys iš vieno deguonies ir dviejų vandenilio atomų - panaši į žaislinio meškino galvą su dviem ausim. Dėl šios asimetrinės formos vandens molekulės [vandenilinėmis jungtimis] turi "potraukį" jungtis po kelias ir sudaro nepatvarias konstrukcijas [klasterius] net iš kelių šimtų molekulių.

Teoriniai skaičiavimai parodė, kad tam tikri klasteriai iš 3, 4 ir 5 H2O molekulių ir trimatis heksameras (iš 6 molekulių) yra pakankamai stabilios struktūros. Bet net ir stabiliausi klasteriai išyra laikui bėgant. Snaigės turi 6-kampę struktūrą irgi dėl šios savybės.

Betkokia kitos medžiagos dalelė ar jonas patekę į vandenį, "apauga" vandens molekulėmis kaip bičių spiečius aptupia savo motinėlę.

Kaip minėta, šie dariniai yra santykinai dideli, bet ir nepatvarūs. Betkoks poveikis: garsinis, šviesos ar radiobangų, taip pat dar tyrinėjamas [torsinis arba] informacinis poveikis suardo vienas ir sukuria naujas vandens molekulių struktūras, kurios atspindi padarytą poveikį vandeniui. Todėl tas pats vanduo labai lengvai gali nematomai keistis ir daryti skirtingą poveikį, pvz. žmogui.

Gamtinių šaltinių vanduo, tekėdamas per mineralus, kitas struktūras, jas "kopijuoja", ir kartais įgyja labai gerų savybių - žmonės tokį vadina gyvu ar gydančiu, "stebuklingu". Toks vanduo būna ir kai upė ar jos atkarpa teka į rytus - vanduo "pasikrauna" dėl sąveikos su žemės magnetiniu lauku.

Reiškinys priklauso ir nuo vandens temperatūros - geriausas ledo tirpsmo vanduo tarp +10-12°C. Vandens virš +75°C paktiškai jau negalima "pakrauti", nes labai greit suyra visos sudėtingos struktūros. Iki tokios temperatūros įkaitintas vanduo jau suardo bioinformaciją, taigi vanduo tampa lyg ir "negyvu".

Vandens struktūrų pasikeitimui turi įtakos ir astronominiai reiškiniai, pvz. mėnulio judėjimas. Yra žinomi trys metiniai virsmai, susiję su šventėmis. Tai sausio iš 18 į 19; vasario iš 14 į 15 ir birželio iš 23 į 24 naktys, apie 2 val. Tada vanduo būna "pakrautas" matyt dėl informacinio poveikio.

Pagal medžiagą TV laidai.