Paskaitos ir seminarai

Sukauptas žinias ir praktiką sudėjau į keletą paskaitų ir seminarų:

a) „Biolokacija“. Tai pasąmonės, kūno pojūčių ir signalų naudojimas kasdieniniame gyvenime – kaip nustatyti sau tinkantį maistą, vaistus, surasti požeminį vandenį, tinkamą vietą gyventi ar dirbti. Paaiškinamas biolokacijos fenomenas. Parodoma kaip nustatyti geopatogenines zonas. Atliekami praktiniai užsiėmimai. [Paruošta ir papildoma nuo 2004 m.]

b) „Pasaulis ir energo-informacinės sąveikos“. Paskaitoje paaiškinamas gamtos, visuomenės reiškinių veikimo modelis, remiantis naujomis mokslo idėjomis apie energijos ir informacijos ryšius. Nužymima nauja riba tarp materialumo ir nematerialumo, paaiškimami įvairūs nematomi ryšiai tarp objektų įvairiose srityse. Daug pavyzdžių ir praktinių patarimų. [Paruošta ir papildoma nuo 2004 m.]

c) „Kaip tapti savo laimės ir gyvenimo kūrėju“. Ši paskaita ir pateikiamos metodikos bei praktikos aktualios tiems žmonėms, kurie neranda išeities gyvenime, yra depresyvios būsenos, sunkiai sekasi vykdoma veikla ar darbas ir norisi išsiveržti lyg iš „uždaro rato“. Suteikiamos žinios leidžia pakeisti požiūrį į pasaulį, tapti atsakingu už savo ateities kūrimą ir judėti pirmyn. Šioje paskaitoje kaip tik paaiškinama darbas su įvairiomis energijomis, žmogaus minčių svarba ir galia bei kūryba vizualizacijos pagalba. Atliekamos praktikos ir meditacijos. [Paruošta ir papildoma nuo 2007 m.]

d) „Žmonijos ir Žemės pakilimas. Kvantinis šuolis“. Ši paskaita apie mūsų dabartį ir nematomus procesus, vykstančius Žemėje ir žmonėse. Kvantinis šuolis, kas tai? Palyginimui analizuojama įvairių autorių medžiaga apie aplinkos vibracijų, žmonių sąmonės ir kt. pasikeitimus. Pateikiama ir autorinė šiandienos vizija ir perspektyvos. Paiškinami kai kurie pasikeitę ir atsiradę nauji visuomeniniai bei gamtos procesai. Nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai. [Paruošta ir papildoma nuo 2008 m.]

e) „Pozityvus mąstymas ir minties galios vystymas“. Ši paskaita apie tai kokią reikšmę iš tikro turi pozityvus mąstymas ir kodėl per mažai žmonės tai vertina. Kodėl reikia sujungti pozityvų mąstymą ir minties galią? Harmonizavimas minties galia. Kaip to išmokti ir kam naudoti? Mokslininkų ir tyrėjų rezultatų komentaras. Pateikiama autorinė vizija ir perspektyvos. Paskaitos metu pravedamos demonstracinės meditacijos ir pratimai. [Paruošta ir papildoma nuo 2010 m.]

Pravedami to paties pavadinimo seminarai-praktikumai grupėms arba individualiai, kuriuos praėję išmoksite kaip tapti nepriklausomu nei nuo harmonizatorių, nei nuo kitų žmonių energetinės pagalbos, pagerinti savo sveikatos stovį, išmokti info-energetinės higienos ir galėsite pagelbėti harmonizuotis sau ir savo artimiesiems ypač tais atvejais, kai nėra kitokios pagalbos. Išmokite bent minimalaus harmonizavimo kursą [kontaktai psl. apačioje]. Plačiau skyriuje "Harmonizavimo seansai".

f) „Jūsų ryšio su nuosava DNR aktyvavimas. Kam ir kodėl?“. Ši paskaita apie tai kaip gyventi čia ir dabar savo kūne, kuris tada tampa sveikesnis, nes atkuriame ryšį su nuosavu DNR etalonu. Mums kaip laikrodžiams reikalinga korekcija ir pastovi sinchronizacija. Mokslininkų ir tyrėjų rezultatų komentaras. Pateikiama autorinė vizija ir perspektyvos. Ryšio atkūrimo etapai ir autorinė technologija atliekant individualius seansus. [Paruošta ir papildoma nuo 2011 m.]

Individualių seansų aprašymas – „Jūsų ryšio su nuosava DNR aktyvavimas“ - skyriuje "Harmonizavimo seansai".

g) „Apsėdimas - šiuolaikinio pasaulio visuotinė ir masinė epidemija. Ką daryti?“. Ši paskaita apie greit plintantį reišknį kai kurių tyrėjų jau vadinamas epidemija. Kas tai per reiškinys - mokslininkų ir gydyjų rezultatų komentaras. Pateikiama ir autorinė vizija ir perspektyvos. Problemos sprendimas ir siūloma autorinė technologija atliekant individualius seansus bei patalpų harmonizavimą. [Paruošta ir papildoma nuo 2011 m.]

h) „Kitokia homeopatija - kaip pasigaminti patiems ir kaip padėti sau pasveikti be cheminių vaistų.“ Paskaitoje: Holistinis požiūris į žmogų. Natūrali medicina. Kodėl ir kaip vanduo įrašo informaciją. Tradicinė homeopatija. Kodėl homeopatija mums padeda? Nozodai. Bacho žiedų esencijos. Dr. Šiuslerio druskos. Informaciniai preparatai. Žmogus – asmeninių vaistų šaltinis. Paprasčiausi būdai kaip tai praktiškai pasigaminti patiems.

To paties pavadinimo seminare prie sutrumpintos teorinės dalies prisideda praktika - asmeninių ir informacinių preparatų gamybos ir paprasčiausių įrenginių jiems gaminti praktika. Plačiau čia...

Dėstomas žinias pritaikau praktikoje - atlieku patalpų ir teritorijų tyrimus, jų informacinių struktūrų išvalymą bei harmonizavimą. Plačiau skyriuje "Patalpų ir teritorijų harmonizavimas".

Edmundas Kirda

Susitarti dėl individualios konsultacijos ir harmonizatorių, harmonizavimo seanso ir kursų ar paskaitų - skambinti:
nuo 10.00 iki 19.00, mob. tel. 8 615 32424

El. p.: edmundas5555@gmail.com